Usługi związane z audytem IT


Posiadamy w swoje ofercie szereg usług związanych z prowadzeniem audytów informatycznych. Nasze usługi audytowe prowadzone są wg metodyk opartych o światowe standardy/dobre praktyki.Wszystkie działania audytowe prowadzone są przez naszych ekspertów, którzy posiadają zarówno profilowe wykształcenie i szereg certyfikatów potwierdzających kwalifikacje, jak również wieloletnie doświadczenie praktyczne. 

Zakres usług związanych z audytem IT, które chcemy Państwu zaproponować to m.in. :
  • Audyty bezpieczeństwa infrastruktury IT, 
  • Audyty bezpieczeństwa aplikacji i usług, 
  • Audyty infrastruktury sieciowej (wydajność, niezawodność, ciągłość działania), 
  • Audyty środowiska pracy grupowej (np. Microsoft Active Directory), 
  • Audyty strategii i systemów kopii zapasowych, 
  • Audyty strategii i planów ciągłości działania, 
  • Audyty systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI).