Usługi wdrożeniowe


W ramach naszej oferty oferujemy Państwu szeroki zakres wdrożeń systemów/rozwiązań informatycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji wdrożeń, m. in:

  • Projektowanie oraz wdrażanie usług opartych o rozwiązania firmy Microsoft (np. Active Directory, Exchange, SharePoint, itp.), 
  • Projektowanie i wdrażanie systemów wirtualizacji, 
  • Wdrażanie, konfiguracja rozwiązań z zakresu sieci LAN, WAN, SAN, 
  • Określenie założeń oraz wdrażanie rozwiązań monitoringu infrastruktury, 
  • Budowa systemów bezpieczeństwa w oparciu o rozwiązania wiodących firm np. CISCO, CheckPoint, 
  • Opracowanie, wdrażanie rozwiązań wysokiej dostępności. 


Oferujmy Państwu usługi na każdym etapie budowy systemów/rozwiązań, tj. opracowanie analizy wymagań, projektu, wdrożenia, jak i przeglądu/weryfikacji wdrożonych rozwiązań.