Zarządzanie projektem
Doświadczenie i wiedza naszych konsultantów pozwala nam zaproponować Państwu wsparcie podczas realizacji projektów informatycznych w Waszych firmach.


W naszej ofercie znajduje się obszar szeroko rozumianego „zarządzania projektem”.

Zakres ten obejmuje: 
  • Definicję wymagań i celu projektu, 
  • Opracowanie i analiza dostępnych rozwiązań i dostawców, 
  • Opracowanie harmonogramu prac, 
  • Opracowanie budżetu projektu oraz kontrola w trakcie projektu, 
  • Przygotowanie struktur zespołów projektowych niezbędnych do realizacji zadań, 
  • Analiza ryzyka związanego z wdrożeniem, 
  • Monitorowanie realizacji prac projektowych, budżetu, 
  • Zarządzanie zmianą w projekcie, 
  • Rozliczenie, podsumowanie i ocena projektu.